Toegevoegde waarde

Het gaat niet zoals het zou moeten

Mensen, groot en klein, kunnen zich om tal van redenen niet echt goed voelen. Maar zij kunnen niet aangeven waar dit nu aan ligt. Vooral kinderen hebben soms moeite iets onder woorden te brengen. Het gevoel is dat het niet helemaal gaat zoals het zou moeten. Maar van echt ziek zijn is geen sprake. Zij staan dan voor de keuze om dit gevoel te negeren of om er iets aan te doen.

Waarheidsgetrouw beeld

Herkent u dat? Sukkel dan niet door met uw klacht. Met het Prognos Computer Analyse systeem meten we de waarden van uw meridianen (energiebanen). Zo krijgt u een waarheidsgetrouw beeld van uw energiebalans en van eventuele blokkades in de energiebanen. Vervolgens meten we welke middelen bij u het beste werken om de energiebalans te verbeteren en uw gezondheid te bevorderen.