Integrale Diagnose Therapie (IDT)

Het doel van IDT is oorzaken van klachten op te sporen en effectief te bestrijden.

 

De behandeling bestaat uit 6 stappen:

  1. Basis meting, de balans tussen de meridianen wordt vastgesteld.
  2. Provocatiemeting, de balans tussen de meridianen na provocatie vaststellen. Door basis- en provocatiemeting met elkaar te vergelijken bepalen we welke meridianen energetische verstoringen hebben.
  3. Diagnose-Frequentie-Spectra ( 15 oorzaakcategorieën) meten door het uitvoeren van 15 volledige vervolgmetingen. Aan de hand van de reacties hierop kunnen we vaststellen welke therapiegroepen als eerste behandeld moeten worden en kunnen we conclusies trekken betreffende de oorzaken van de aanwezige klachten.
  4. Therapie-Frequentie-Spectra (middelen per oorzaakcategorie) meten middels vervolgmetingen, die de te behandelen oorzaken kunnen verhelpen. Hieruit blijkt welke therapiemiddelen het beste effect hebben.
  5. Extra Frequentie-Spectra ( eventuele extra middelen) meten, indien die ondersteunend kunnen zijn en het effect er van bepalen.
  6. Eigen middelen meten, die bij de geconstateerde oorzaken kunnen helpen.

 

Uit 1 t/m 6 volgt hoe de oorzaak gerichte therapie het beste kan worden ingezet.