Hoe wordt er gewerkt?

In de praktijk van Valley Health wordt er met behulp van Energetische geneeswijzen gezocht naar een oorzaakgerichte behandeling van tal van problemen. Dit gebeurt via het doormeten van de meridianen (energiebanen) in ons lichaam. Om te komen tot een zo betrouwbaar mogelijke diagnose en behandelplan wordt er gebruik gemaakt van het Prognos Computer-Analysesysteem. Met deze Prognos meetmethode worden de oorzaken van klachten opgespoord middels het meten van 15 oorzaakcategorieën. Zo wordt duidelijk welke oorzaak een verstoring geeft en kan een behandelplan op maat worden gemaakt.

Metingen en analyses worden in de volgende stappen gedaan.

  • Als eerste wordt een meting gedaan die inzicht geeft in de conditie van de cliënt bij binnenkomst.
  • Dan volgt een tweede meting waarbij, na stimulatie van acupunctuurpunt Dm20, de energie in gang is gezet waardoor de gecompenseerde toestand van de meridianen tijdelijk is opgeheven. Het lichaam heeft namelijk eventuele verstoringen zelf zo veel mogelijk gecompenseerd.
  • Door de tweede meting te vergelijken met de hoofdmeting kan worden vastgesteld welke energiestroom is geblokkeerd en waar zich de grootste tekorten daadwerkelijk bevinden.
  • Door middel van vervolgmetingen met Diagnose Frequentie Spectra wordt bepaald waardoor deze blokkades zijn opgetreden. De diagnose signalen worden door middel van een koptelefoon toegediend.
  • Tot slot wordt met Therapie Frequentie Spectra gemeten met welke middelen deze verstoringen en energietekorten zijn te op te heffen.