De vijf natuurgerichte principes

Energie
Energiestromen in ons lichaam zijn nodig om te kunnen functioneren. Bij een tekort aan energie kan ons lichaam niet optimaal werken. Het lichaam is dan niet meer in staat om de alle benodigde informatie door te geven. Er kunnen dan blokkades ontstaan met als gevolg dat er fysieke en emotionele problemen kunnen plaatsvinden. Energiewaardes in de meridianen wordt gemeten met behulp van het meetsysteem Prognos.

Prikkeloverdracht
Het zenuwstelsel is één van de energiestomen in ons lichaam. Daar worden allerlei prikkels door overgedragen. Wanneer deze prikkeloverdracht niet goed meer functioneert zal naar een oplossing moeten worden gezocht. Er wordt getest welke middelen inzetbaar zijn om tot verbetering van de prikkeloverdracht te komen.

Drainage
Ontgiften van het lichaam is bepalend voor het welzijn van de cliënt. Ons lichaam wordt dagelijks belast met allerlei gifstoffen. Het is van belang dat we deze gifstoffen goed kunnen blijven afvoeren om het ontstaan van klachten tegen te kunnen houden.

Voeding
Goede voeding is nodig om ons lichaam te voorzien van alle bouwstoffen die nodig zijn om goed te kunnen functioneren. Onjuiste voeding kan leiden tot fysieke en/of mentale ziekte. Blokkades op bepaalde meridianen , indien aanwezig, zullen daarom moeten worden opgeheven.
Bij inname van ongezonde voeding zal de cliënt duidelijk gemaakt moeten worden waarom dat niet goed is en hoe het anders kan/moet.

Geestelijk welzijn
Onverwerkte emoties zijn een bron van niet welbevinden en worden, indien aanwezig, altijd behandeld. Men moet zich bewust worden van het feit dat het fysieke, mentale en emotionele aspect van de mens niet los van elkaar gezien kunnen worden. Belemmerende denk- en gedragspatronen zullen dus veranderd moeten worden om het optimale helingsproces van de mens te kunnen bereiken.

De vijf natuurgerichte principes worden met behulp van het Prognos meetsysteem in de behandelingen geïmplementeerd.